วันที่ เม.ย. 63 พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ตน พร้อมด้วย ผู้แทนคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 (บยส.24) โดย นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรงค์ และนางทิพวรรณ หัตถะปนิตร์
ได้ร่วมกันมอบตู้อบฆ่าเชื้อ COVID-19 บนหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี อ.เมือง จว.ปทุมธานีเพื่อเป็นการสสนับสนุนโครงการ “หมอช่วยเรา เราช่วยหมอ” โดยมี นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผอ.รพ. ปทุมธานี และคณะแพทย์พยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ