วันที่ 22 เม.ย.63​ : นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2563 นี้ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พลิกวิกฤติโควิด-19 ให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ กับโครงการ Suankularb Online Learning ซึ่งจะนำพานักเรียนไปสู่ประสบการณ์การเรียนการสอนรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ผ่าน digital platform เพื่ออุ่นเครื่องก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม (ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาฯ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563) รวมทั้งเตรียมความพร้อม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายและทำให้ไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ครั้งแรกของสวนกุหลาบวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พลิกวิกฤติโควิด-19…

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อ วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแนะนำให้นักเรียนสวนกุหลาบฯ ทุกคนได้ทำการศึกษาแนวทางการสอนออนไลน์จากข้อมูลของทางโรงเรียนเหล่านี้เป็นเบื้องต้น และคอยติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนฯ ในลำดับต่อไป

#SKOnlineLearning
#ผู้รู้ดีคือผู้ที่ไม่หยุดเรียนรู้
#PRsuankularb

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​