นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จังหวัดน่าน และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า ผู้นำฝ่ายค้านได้ปรึกษาหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 6 พรรคและมีความเห็นตรงกันว่ารัฐสภาจะเป็นทางออกของประเทศ ฝ่ายค้านจะมีการเตรียมการที่จะขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภา โดยจะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 123 เป็นการร้องขอให้มีการเปิดประชุมวิสามัญโดยมีการเข้าชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 241 คน เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลเปิดสมัยประชุมวิสามัญ อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ผู้นำฝ่ายค้านได้เชิญพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมด มาร่วมปรึกษาหารือกันในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อเปิดประชุมสภาแล้วเริ่มพิจารณาเรื่องของการใช้งบประมาณ ที่รัฐบาลเสนอพรก.เงินกู้3ฉบับ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบของสภา เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีร่างพระราชบัญญัติโอน ย้ายงบประมาณแผ่นดิน ที่ต้องนำเสนอเข้าสู่สภา เพื่อพิจารณาหากเข้าสภาเร็วเงินก็จะลงสู่ประชาชนเร็วด้วย รวมไปถึงการใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่ ที่ต้องมีการหารือกันว่าจะเป็นไปในแนวทางใด และที่สำคัญแนวทางการเยียวยาประชาชน ที่จะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด ดังนั้น ฝ่ายค้านจึงเตรียมการที่จะขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อแก้ปัญหา และหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ