นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณส่วนท้องถิ่นที่รัฐบาลให้แต่ละจังหวัดดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ ว่า เป็นเรื่องที่ดี แต่งบประมาณดังกล่าวต้องรีบใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน และให้เกิดประโยชน์ทุกบาททุกสตางค์ ซึ่งการใช้อย่างเร่งด่วนโดยสามารถข้ามขั้นตอนของระเบียบการใช้เงินตามปกติ ก็อาจเปิดช่องให้ผู้ต้องการแสวงประโยชน์ ฉกฉวยประโยชน์จากงบประมาณก่อนนี้ จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนด้วย

พร้อมกันนี้ นายสุทิน ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและ นาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา ให้พิจารณาเร่งเปิดสมัยประชุมสภาให้เร็วขึ้น เพราะปัญหาจากสถานการณ์โควิดกับผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นพัวพันกันในหลายมิติ และที่สำคัญ พ.ร.ก เงินกู้ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด ก็มีผลบังคับใช้แล้ว หากใช้เงินผิดพลาดหรือมีการทุจริตในการใช้งบประมาณ จะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ประเทศชาติ หากเปิดสภาช้า ก็จะสายเกินไป เข้าตำรา “กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ และกระจายความช่วยเหลือแก้ประชาชนไม่ทั่วถึง

ส่วนใครที่กังวลว่าการประชุมสภาจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดนั้น ตนมองว่าสามารถป้องกันได้ด้วยมาตรการทางสาธารณสุข ขอให้รัฐบาลและประธานสภาผู้แทนราษฎรเร่งพิจารณาเปิดสภาก่อนกำหนดด้วยเพราะขณะนี้เกิดข้อพิรุธในการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ในการแก้ปัญหาโควิด และแผนการใช้เงินที่ออกมาก็มีเงื่อนงำ