นาย วัฒนา เมืองสุข ในฐานะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมกัน กล่าวถึง มาตราการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ที่ผ่านมาการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไม่รวดเร็วมีข้อแม้มาก ไม่ทั่วถึง และไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้เดือดร้อนได้ทันเวลา ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงขอเสนอวิธีการที่ยุติธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดและสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและทันเวลาก็คือ รัฐบาลควรเยียวยาในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาท/เดือน ยกเว้นผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบ โดยให้ประชาชนไปขอรับเงินจากธนาคารได้ก่อนแล้วรัฐบาลค่อยโอนเงินคืนให้กับธนาคารต่อไป ส่วนผู้ที่ตกหล่นทางทะเบียนบ้าน เช่น ผู้เช่า หรือมีการโยกย้ายภูมิลำเนา สามารถลงทะเบียนซ่อมเพื่อให้รัฐจ่ายเพิ่มเติมได้

ส่วน เรื่องของการแต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะที่ขาดธรรมาภิบาลนั้น มีสิ่งที่น่ากังวล มี 2 ประการ คือ 1. ตรวจสอบไม่ได้และ 2. แต่งตั้งกรรมการแบบผิดฝาผิดตัว โดยเหตุที่จะตรวจสอบการใช้เงินไม่ได้ ก็เพราะกรรมการที่แต่งตั้งเข้ามา ล้วนเป็นลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งนั้น ซึ่งไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขร่วมเป็นกรรมการเลย ทั้ง ๆ ที่ผลกระทบจากโรคไวรัสโควิดเป็นงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง แล้วการกระจายทรัพยากรจะมีประสิทธิภาพและทั่วถึงได้อย่างไร

พร้อมกันนี้ นายวัฒนา กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่ารัฐบาลอาจพิจารณาการขยายระยะเวลาเปิดน่านฟ้าออกไปอีก ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดเครื่องบินไปรับคนไทยในต่างแดนกลับประเทศเพื่อหนีภัยโควิด และ ตนเชื่อว่าหากรัฐบาลขยายเวลาปิดน่านฟ้าออกไปอีก ก็คงไม่มีใครว่าอะไร