น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงผลการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่มีข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังรัฐบาล ว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยตัวเลขชัดๆว่าสรุปแล้ว จากงบประมาณ ปี 63 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท รัฐบาลตัดงบออกมาทั้งหมด เพื่อมาใช้แก้ไขปัญหาเรื่องโควิดให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนเท่าไหร่ เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลสำคัญให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า การกู้เงินตาม พรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องกู้เต็มจำนวนหรือไม่

ส่วนกรอบงบประมาณ ปี 2564 ที่ผ่าน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้วนั้น พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้รื้อใหม่ทั้งหมด เพราะเป็นการดำเนินการจัดทำกรอบงบประมาณก่อนมีสถานการณ์โควิด เมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันพัฒนามาจนเป็นสถานการณ์พิเศษไปแล้วในขณะนี้ การใช้กรอบงบประมาณแบบเดิมจึงไม่สมเหตุผล และการตั้งใจจะกู้อย่างเดียวโดยไม่ใช้เงินในกระเป๋าของตัวเองก่อน คงเป็นเรื่องไม่ฉลาด และไม่ถูกต้อง ซึ่งเรื่องนี้ พรรคเพื่อไทยต้องการให้รัฐบาลลดภาระการกู้เงินที่เป็นหนี้สินของคนทั้งประเทศให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป