นพ.นายระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. กรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาบอกว่าหากจะปลดล็อกดาวน์ต้องดูคำแนะนำข้ององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า ส่วนตัวมองว่าการจะปลดล็อกดาวน์โดยปฏิบัติตามมาตรการของ WHO นั้นถือว่าดี แต่จะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ของประเทศด้วย โดยอาจจะมีการเริ่มผ่อนคลายให้กับบางพื้นที่ที่เริ่มปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีการยกเว้นสำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีการกระบาดหนักไว้ เช่น นนทบุรี ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร แต่ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ที่ระบาดหนักก็อาจจะมีการยกเว้นให้กับบางธุรกิจให้มีการดำเนินเปิดกิจการได้บ้าง

พร้อมกันนี้ นพ.ระวี กล่าวต่อว่า ส่วนตัวมองว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีผ่อนปรนมาตรการคือ
1.รัฐบาลมีการพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชน 5,000 บาท โดยปรับเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มแบบถ้วนหน้า
2.จะต้องมีมาตรการเป็นรูปธรรมของแต่ละธุรกิจให้ชัดเจนก่อน ซึ่งถ้าหากยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนก็ควรจะชะลอการผ่อนปรนมาตรการออกไปก่อน จนกว่าจะมีมาตรการที่ชัดเจน