ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง กล่าวถึงภาพรวมการจดแจ้งขอจัดตั้งพรรคการเมืองในวันแรกว่า ผลสรุปตลอดทั้งวันมีกลุ่มที่มายื่น 42 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.พรรคพลังชาติไทย 2.พรรคประชาไทย 3.พรรคพลังประชารัฐ 4.พรรคประชาชนปฏิรูป 5.พรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชน 6.พรรคประชาชาติ 7.พรรคชาวนาไทย 8.พรรคพัฒนาไทย 9.พรรคเครือข่ายประชาชนไทย 10.พรรคเศรษฐกิจใหม่

11.พรรคพลังพลเมืองไทย 12.พรรคพลังธรรมใหม่ 13.พรรคไทยเอกภาพ 14.พรรคประชาภิวัฒน์ 15.พรรคสหประชาไทย 16.พรรคทางเลือกใหม่ 17.พรรคชาติพันธุ์ไทย 18.พรรครักษ์แผ่นดินไทย 19.พรรคแผ่นดินธรรม 20.พรรคเพื่อชาติไทย 21.พรรคกรีน 22.พรรคประชานิยม 23.พรรคพลังสยาม 24.พรรคสยามธิปัตย์ 25.พรรคของประชาชน 26.พรรคพลังอีสาน

27.พรรครวมใจไทย 28.พรรคไทยศรีวิไลย์ 29.พรรคประชามติ 30.พรรคพลังไทยยุคใหม่ 31.พรรคไทยรุ่งเรือง 32.พรรคเพื่อสตรีไทย 33.พรรครากแก้วไทย 34.พรรคน้ำใจไทย 35.พรรคไทยเสรีประชาธิปไตย 36.พรรคฅนสร้างชาติ 37.พรรครวมไทยใหม่ 38.พรรคสามัญชน 39.พรรคสยามไทยแลนด์ 40.พรรคปฏิรูปประเทศไทย 41.พรรคเห็นแก่ตัว และ42.พรรคภาคีเครือข่ายไทย

อย่างไรก็ตามกลุ่มการเมืองที่ยังไม่ได้มาจดจองตั้งพรรคก็สามารถมายื่นได้หลังจากนี้เป็นต้นไปในเวลา 08.30 -16.30 น.ที่สำนักงาน กกต

ทางด้าน นายศุภชัย สมเจริญ ประธานฯกตต. เปิดเผยถึงภาพรวมการยื่นคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองในวันแรกว่า โดยภาพรวมพอใจ ที่มีผู้สนใจจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ขณะนี้มีทั้งสิ้น 41 กลุ่ม ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะมีมากขนาดนี้ กกต.จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและจะพยายามดำเนินการให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้คุณสมบัติบางข้อกกต.ไม่สามารถตรวจสอบเองได้ เพราะต้องอาศัยหน่วยงานอื่นตรวจสอบ อาจต้องใช้เวลา แต่ยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุด ส่วนจะมีการเลือกตั้งในปี 2562 หรือไม่นั้น ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการก็ทัน เพราะกกต.รีบดำเนินการอยู่แล้ว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า กลัวมีการจดทะเบียนตั้งพรรคเพื่อเป็น นอมินีหรือไม่และจดจัดตั้งพรรคเพื่อขายชื่อ นายศุภชัย กล่าวว่า กกต.ไม่มีหน้าที่กลัว แต่มีหน้าที่บริการรับจดทะเบียนตามกฎหมาย ส่วนจะเป็นนอมินีหรือไม่นั้น ไม่อาจทราบ หากยื่นถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ก็ต้องรับจด ส่วนคำถามว่าถ้ามีการตั้งพรรคเพื่อขายชื่อพรรคให้คนอื่น ซึ่งการตั้งพรรคต้องมีทุนประเดิม 1 ล้านบาท การจะตั้งไว้เพื่อขายให้คนอื่นหรือไม่นั้น ไม่ทราบ เป็นไปได้หลายทาง