นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการวิพากวิจารณ์กรณีที่รัฐบาลจะเชิญภาคเอกชนเข้ามาร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน โดยที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ส.ส. ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน และทุกภาคส่วน โดยนายกฯ ขอบคุณภาคธุรกิจทุกบริษัท ที่ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของเงินและอุปกรณ์ รวมถึงหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อมั่นว่าจากความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย จะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

นางนฤมล กล่าวอีก ว่าการหารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อบูรณาการแผนการช่วยเหลือประชาชนร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน หรือการช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ในครั้งนี้ ที่สำคัญเพื่อให้เป็นการช่วยเหลือถูกกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดซึ่งการหารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อวางแผนร่วมกันในด้านการฟื้นฟูธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ทำอย่างไรที่จะให้เกิดการเลิกจ้างให้น้อยที่สุด เรื่องนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันในการดำเนินการและการแก้ปัญหาร่วมกัน

ทั้งนี้นางนฤมล ยืนยันว่า ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจทั้งรายเล็กหรือรายใหญ่ ข้าราชการ รวมไปถึงประชาชนทุกภาคส่วนที่จะมาร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ เพราะนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าทุกภาคส่วนมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย