รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าขณะนี้ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะลดมาตรการต่างๆ ลงได้ทันที จะต้องรอให้สถานการณ์มีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยซึ่งคาดว่าภายในหนึ่งเดือน หากสถานการณ์คงทีก็จะสามารถลดระดับมาตรการลงได้

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.สมชาย กล่าวต่อว่า แม้สถานการณ์จะยังไม่คลี่คลาย แต่ทางรัฐบาลจะต้องเตรียมแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับ และเมื่อถึงเวลาที่สถานการณ์คลี่คลายก็จะสามารถดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและกระตุ้นเศรษฐกิจควบคุมกันไปได้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไปมากกว่านี้