นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสิทธิโทรฟรี 100 นาที ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 5 พ.ค.63 มีจำนวนผู้ขอรับสิทธิทั้งหมด 9,301,459 ราย เป็นระบบเติมเงิน 73% หรือ 6,755,349 ราย และ ระบบรายเดือน 27% หรือ 2,546,110 ราย แยกเป็น
เอไอเอส 5,166,792 ราย
ทรูมูฟเอช 2,551,952 ราย
ดีแทคไตรเน็ต 1,486,746 ราย
บมจ.กสท โทรคมนาคม 91,387 ราย
บมจ.ทีโอที 3,761 ราย และเพนกวิน 781 ราย