นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า จากสถิติการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหลังจากรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีประชาชนใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งในเขต กทม. ช่วงวันที่ 4 พฤษภาคม2563เฉลี่ย เกือบ 400,000คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสภาวะการณ์ช่วง วัน ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เฉลี่ยเพียง 189,000 คน โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าตัว หรือ 100%

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ (7พค.63) เป็นวันทำงานจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอีก กรมการขนส่งทางราง ขอความกรุณาหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ประชาชนวางแผนการเดินทาง ป้องกัน รักษาสุขอนามัยสวมใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าตลอดเวลาและเผื่อเวลาเดินทาง เว้นระยะห่าง ทางสังคม Social Distancing เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19