เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.และโฆษก ตร. ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) เปิดเผยหลังออกตรวจการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19  พร้อมกันทั่วประเทศ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ทำให้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน การเลิกจ้าง และบางส่วนมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.และ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ตระหนักถึงนโยบายสำคัญดังกล่าวของรัฐบาลโดยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อน ซึ่งบางส่วนขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค จึงได้ริเริ่มโครงการ “รับอาหารฟรีครับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ขึ้น โดยสั่งการให้ตำรวจทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการตั้งเป็นโรงทานในพื้นที่เหมาะสมและเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้โดยง่าย เพื่อแจกจ่าย อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

โดยสำหรับการขับเคลื่อนโครงการนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้มอบเงินริเริ่มโครงการให้กับหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และ ตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนหน่วยละ 50,000 บาท ทั้งนี้ทุกหน่วยจะไปสานต่อโครงการในพื้นที่ของตนเอง โดยแสวงหาความร่วมมือกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมตามกำลังศรัทธา

พล.ต.ท.ปิยะ เปิดเผยว่า ผบ.ตร. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับคนไทยเป็นคนจิตใจดีงามมีความต้องการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามตกทุกข์ ได้ยาก ซึ่งในจุดนี้ตำรวจในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง จึงได้ริเริ่มโครงการขึ้น

โดยในวันนี้ ผบ.ตร. ได้มอบเงินขวัญถุงเริ่มโครงการให้ตำรวจทุกจังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่ละ 50,000 บาท และเริ่ม kick off แจกจ่ายอาหารเย็นให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากวันนี้ ทุกสถานีตำรวจจะไปสานต่อกิจกรรมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ ดำเนินการในลักษณะต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน นอกจากนี้ท่าน ผบ.ตร. ยังกำชับการดำเนินการแจกจ่ายอาหารและสิ่งของ จะต้องดำเนินการโดยเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย อาทิเช่น มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม การตรวจวัดไข้ การบริการล้างมือโดยแอลกอฮอล์ เป็นต้น และขอประชาสัมพันธ์ไปยังภาคประชาสังคมต่างๆ ตำรวจจะไม่มีการไปบังคับหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

สำหรับประชาชนที่มีความเดือดร้อน ต้องการรับอาหารสิ่งของต่างๆ ขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานตำรวจในพื้นที่ และหากพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาจะร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องการแจ้งเหตุหรือเบาะแส เพื่อให้ตำรวจดำเนินการ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 191 และ 1599 หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น Police I lert u ได้ตลอด 24 ชั่วโมง