สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 รวมถึงบริการไลฟ์แชท (Live Chat) จากที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จะเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการเป็น 08.00 น. – 20.00 น. ทุกวัน (ตามเวลาประเทศไทย) เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป