พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงแผนฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาของ บมจ.การบินไทย (THAI) ว่า เป็นแผนของกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาฟกิจเสนอมา เป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจที่ต้องฟื้นฟูอยู่แล้ว ใช้เวลามานานหลายปี ซึ่งต้องฟื้นฟูไม่ให้แย่ไปกว่านี้ ค่อนข้างยากที่ต้องปรับทั้งในองค์กรและบุคลากร ปรับทั้งโครงสร้างต่างๆทั้งหมด กรรมการ ผู้บริหารทั้งหมด สหภาพแรงงาน ทุกคนต้องร่วมมือกัน หากยังไม่ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูก็จะเกิดปัญหาลำบากยิ่งกว่านี้

ทั้งนี้ มี 10 ประการในแผนฟื้นฟูที่ต้องทำให้ได้ การที่จะให้เงินกู้ ไม่ใช่ให้ไปแล้วก็ใช้หมด แล้วทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิม วันนี้ต้องปรับโครงสร้างทั้งหมด ซึ่งไม่ได้อยากก้าวล่วงอำนาจของใครทั้งสิ้น เพราะก็มีกฎหมาย วันนี้ต้องหามาตรการที่มีความเหมาะสม ขอให้ติดตามความก้าวหน้าต่อไป เพราะวันนี้ยังไม่เอาเข้า ครม. และตนเองพยายามชี้แจงความชัดเจนให้เกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือ พร้อมขอร้อง บรรดาลูกจ้างและพนักงานการบินไทย ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ไม่งั้นไปไม่ได้แน่นอน ทั้งการขายตั๋ว การจัดตั้งตำแหน่งต่างๆ การลดรายจ่ายต่างๆที่มันเกินความจำเป็นไปเหล่านี้ ต้องนำมาแก้ทั้งหมด ผมให้เวลาแก้ไขไป 5 ปีแล้วก็ยังไม่สำเร็จ ครั้งนี้ ก็ถือเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่รัฐบาลจะดำเนินการให้ตามนั้น ขอความร่วมมือจากสหภาพต่างๆด้วย นั่นคือความเป็นความตายของท่าน

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เรื่องใดก็ตามที่ทำแล้วมีปัญหาก็ขอให้เสนอให้ช่องทางที่เหมาะสมที่รัฐบาลสามารถนำไปขับเคลื่อนได้ เช่น การร้องเรียนต่างๆผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี ตนก็นำไปแจ้งให้ที่ประชุม ครม. ทราบว่ามีอะไรบ้าง ย้ำว่า รัฐบาลเอาใจใส่ทุกอย่าง จึงขอให้ทุกคนอดทน เพียรพยายามต่อไปในการนำพาประเทศไปข้างหน้า ไม่ใช่ด้วยนายกรัฐมนตรี แต่ต้องไปพร้อมกันกับคนไทยทุกคน