ดร.รยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวแสดงความเห็นถึงกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อาจจะเสนอให้พิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย ว่า การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติที่มีกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นหลักซึ่งสังคมต่างคาดหวังว่าการบินไทยจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้ผลตอบแทนหรือสร้างกำไรสูงแก่ประเทศ แต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้าม การบินไทยขาดทุนต่อเนื่องกันหลายปี

ดังนั้น ตนเองและพรรคสามัคคีไทยจึงมีข้อเสนอแนะ หากรัฐบาลจำเป็นต้องอุ้มการบินไทยแม้จะขาดทุนเท่าฟ้าต่อไปดังนี้
1.ฝ่ายการเมืองต้องห้ามแทรกแซงกิจการ และการบริหารงานภายในของการบินไทย เพื่อให้บริษัทได้มีการดำเนินการด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วยตนเอง
2.รัฐจำต้องปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นให้ภาคเอกชน และทำการเพิ่มทุน โดยให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ เข้ามามีบทบาทในบริหารการบินไทย

อย่างไรก็ตาม หวังว่าปัญหาที่สั่งสมมายาวนาน ของการบินไทยคงได้รับการแก้ไข และหลังจากนี้ต้องมองภาพอนาคตข้างหน้า ภายใต้การบริหารของภาคเอกชนมืออาชีพที่จะช่วยฟื้นฟูสายการบินแห่งชาติ
ให้กลับมารักคุณเท่าฟ้าได้อีกครั้ง