นางอนุรักษ์ บุญศล ส.ส จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ จะนำนโยบายการศึกษาออนไลน์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนหลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไป ว่า ประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพ เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ หลายจังหวัดที่ยังไม่มีความพร้อม การจะทำนโยบายนี้อยากถามว่ารัฐบาลมีการเตรียมการหรือมีการสนับสนุนผู้ปกครองเช่นไร ปัจจัยหลักคือ การจัดการเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ ไวไฟฟรีของประเทศไทยมีความพร้อมมากแค่ไหน เพราะในหลายพื้นที่ระบบการส่งสัญญาณแย่มาก ขนาดมือถือในบางพื้นที่ แค่ฝนตกสัญญาณก็ล่ม หรือ สัญญาณอ่อนจนใช้การไม่ได้ จะใช้ของเอกชนก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองเพราะมีราคาสูง การที่รัฐจะกำหนดนโยบายอะไรออกมาควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนจะดีกว่าหรือไม่

ทั้งนี้ การเรียนการสอนผ่านออนไลน์จะเป็นนโยบายที่สร้างปัญหามากกว่าสร้างปัญญา เพราะหลายครอบครัวไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะให้เด็กไปเรียนที่ไหน เรียนผ่านมือถือยิ่งเป็นไปได้ยากเพราะธรรมชาติของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน อีกทั้งการเรียนจะวัดผลอย่างไร กระทรวงศึกษาต้องพิจารณาให้ดีก่อนกำหนดแผนงาน หากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครองจริงๆ ควรที่จะหามาตรการในการช่วยเหลือผู้ปกครองด้วยการลดค่าเทอมลงจะดีกว่า ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้หลายครอบครัวประสบปัญหาทางด้านรายได้ ดังนั้นกระทรวงศึกษาไม่ควรกำหนดนโยบายบนความไม่พร้อม