จากการลงพื้นที่สำรวจการใช้จ่ายของประชาชนที่ตลาดโชคชัย 4 หลังรัฐบาลผ่อนปรนให้มีมาตรฐานกลางบางกิจการและกิจกรรม เช่น แผงลอย หาบแร่ ตลาดนัด เปิดทำการได้พบว่า มีประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้า อาหาร ของสด ตามปกติ โดยร้านค้า ขายเสื้อผ้า ทยอยกลับมาเปิดร้านอีกครั้ง จากที่หยุดไปเป็นเวลา 1เดือน

ขณะที่ ทางตลาดได้ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการ โดยตรวจวัดอุณภูมิ ก่อนเข้าพื้นที่ จัดแอลกอฮอส์ล้างมือ ขอความร่วมมือทุกคนส่วมใส่หน้ากากอนามัย

นอกจากนี้ ได้สอบถามไปยังร้านอาหารส่วนใหญ่บอกว่า อยากให้รัฐบาลเลื่อนเวลาเคอร์ฟิวจาก 22.00น.- 04.00 น. เป็น 24.00น. – 05.00 น. เพื่อให้ผู้ค้าได้มีเวลาหารายได้เพิ่ม โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาช่วงเย็น ขายได้ไม่กี่ชั่วโมงต้องเก็บร้านเพื่อให้ทันเวลา ช่วงเวลาที่เก็บร้านเป็นช่วงที่ลูกค้ามาซื้ออาหารจำนวนมาก ทำให้ขาดรายได้ ในส่วนนี้ไป