นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) โพสต์เฟซบุ๊ค กล่าวถึงกรณีที่เว็บไซต์กองจัดหากรมสรรพาวุธทหารบก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกี่ยวกับกระสุนประเภทต่างๆ และลูกจรวดฝึก ภายใต้งบประมาณโครงการ 247,254,165 บาท ว่า หยุดหรือเลื่อนการจัดซื้ออาวุธต่างๆ ออกไปก่อน ประชาชนตกงาน ไม่มีงานทำ ไม่มีเงิน ไม่มีจะกิน กองทัพบก โดยกรมสรรพวุธ ยังจะเดินหน้าจัดซื้อลูกปืนขนาดต่างๆอ้างว่าจะเอามาใช้ฝึก ต้องใช้เงินเกือบสองร้อยห้าสิบล้านบาท นอกจากจะมีเงินทอนจากการซื้ออาวุธแล้ว กรมสรรพาวุธยังถูกเปิดโปงเรื่องการทุจริตหลายเรื่อง เช่นทำเรื่องเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการชั่วคราวเป็นเท็จ ไม่มีการเดินทางไปจริง เบิกเบี้ยเลี้ยงและน้ำมันเชื้อเพลิง(สป.3) เอาเงินเข้ากระเป๋านาย ทำโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในหน่วย ก็เป็นโครงการเท็จ ไม่มีการอบรมจริง แต่เบิกเงินค่าจัดอบรม ทั้งค่าตัววิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม เป็นต้น

“รัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. ตอนยึดอำนาจใหม่ๆในปี 2557 ประกาศจะปฏิรูปประเทศในทุกๆด้าน แต่จนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ 7 ปี มันไม่ได้ปฏิรูปอะไรสำเร็จสักเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องกองทัพ ไม่มีการปฏิรูปอะไรที่จะให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นกองทัพที่ทันสมัย มีความโปร่งใส ไร้การทุจริตโกงกิน เวลาเกือบ 7 ปีที่ผ่านมา เห็นมีแต่เรื่องเลวระยำเพิ่มมากขึ้น ไม่มีลดลงเลย” นายวีระ กล่าว