นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ Facebook Live กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (2 พ.ค.) ตนได้นำเสนอให้กระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์รับร้องทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด ที่ไม่สามารถเดินทางมาร้องทุกข์ที่กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานครได้ จึงอยากจะให้มีการจัดตั้งศูนย์รับรองทุกข์ ที่ศาลากลางจังหวัดด้วย แต่เมื่อกระทรวงการคลัง ได้ยอมรับข้อเสนอ และกำหนดให้ใช้ศูนย์ดำรงธรรม ของกระทรวงมหาดไทย เป็นที่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีปัญหาในการลงทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดของกรมธนารักษ์ เข้ามาดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำ นับว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในต่างจังหวัดเท่าเทียมกับพี่น้องคนกรุงเทพฯ ต้องขอขอบคุณรัฐบาล ที่ยอมรับข้อเสนอ และปฎิบัติตามคำแนะนำในทันที

นายเทพไท กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มเกษตรกร ชาวสวนยางพารา สวนปาล์มนำ้มัน การประมง และการปศุสุตว์ ที่รัฐบาลจะจ่ายค่าเยียวยาให้ ครัวเรือนละ 15,000 บาท จำนวน 10 ล้านครัวเรือนนั้น ยังมีปัญหาที่รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรในลักษณะครัวเรือนได้ เพราะไม่เข้าเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนเป็นครอบครัวเกษตรกร ซึ่งต้องมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองด้วย ซึ่งมีเกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ เช่น ลูกจ้างคนกรีดยาง ลูกจ้างสวนปาล์ม ลูกจ้างการปศุสัตว์ คนงานเรือประมง และแพปลา ซึ่งเป็นแรงงานในภาคการเกษตร ที่ไม่สามารถเข้ารับการเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันได้ และโครงการเยียวยาภาคการเกษตรได้ด้วย ทำให้เสียโอกาสทั้ง2ช่องทาง จึงขอเสนอให้รัฐบาลหาหนทาง และเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ได้รับสิทธิ์การเยียวยาจากรัฐบาลด้วย