พล.ต.นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โพสต์เฟซบุ๊คว่า อันตรายของโควิด-19 ประกอบด้วย
1) อันตรายทางตรง คือ เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ
2) อันตรายทางอ้อม คือ อดอยากแร้นแค้นจากเศรษฐกิจล่มสลาย เกิดกับประชาชนถ้วนหน้าเป็นวงกว้างยิ่งกว่าการแพร่ระบาด

ถ้าเรามั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งพอที่จะอึดได้ ทนได้นานนับปีจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยพึ่งพาเงินคลังแผ่นดินกับภาคธุรกิจที่ยังพออยู่ได้ เราก็อดไว้ ทนไว้ ดำเนินธุรกิจไปอย่างตามมีตามเกิด ตามยะถากรรม รอเงินช่วยเหลือจากคลังแผ่นดิน ใครว่างงานก็ปลูกผัก ตกปลาประทังชีวิตกันไปก่อน รอเงินช่วยจากคลังแผ่นดิน
หากมั่นใจว่าปิดประตูเพียงแค่รอดตายจากโควิด-19 แล้วรอวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันไปเสียก็หมดเรื่อง วัคซีนผลิตได้เมื่อไหร่ ประเทศไทยไม่ได้รับวัคซีนทันทีนะครับ รอให้ต่างชาติผู้ผลิตได้ฉีดให้คนในชาติของเขาจนถ้วนหน้าก่อน กี่ปีก็ไม่รู้ที่ไทยจะได้รับแบ่งปัน

“ถ้าคิดโลกสวยอย่างนี้ ระวังจะอดตายนะครับ…ต้องคิดนอกกรอบ แหกคอก ตีฝ่าวงล้อมแบบพระเจ้าตากครับ” พล.ต.นายแพทย์ เหรียญทอง กล่าว