จากการลงพื้นที่สำรวจการเปิดให้บริการกิจการ ร้านค้าตามมาตรการผ่อนปรนให้มีมาตรฐานกลางบางกิจการและกิจกรรม เช่น แผงลอย หาบแร่ พบว่า ในพื้นที่ย่านรัชดาและ จตุจักร มีบางร้านเริ่มจัดสถานที่เตรียมความพร้อม การเปิดให้บริการแบบนั่งที่ร้าน ส่วนบางร้านยังปิดป้าย ปิดชั่วคราว และ เริ่มขายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ จากการสอบถาม ร้านตัดผมชาย ย่านรัชดา 36 บอกว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศ ให้ปิดร้านชั่วคราว และได้ผ่อนปรนให้สามารถเปิดร้านได้ โดยวันนี้เป็นวันเปิดวันแรกที่ให้บริการ มีลูกค้ามาใช้บริการต่อเนื่อง ซึ่งทางร้านได้จัดพื้นที่ให้ ลูกค้า นั่งรอ ไม่เกิน 3 คน และใช้การจองคิว เลี่ยงการมานั่งรอที่ร้าน ลดความแออัด และเพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง รวมถึงจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือ ด้านหน้าก่อนเข้าร้าน พร้อมกับเน้นย้ำ ลูกค้าที่มาใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่าร้านส่วนใหญ่ยังปิดป้ายงดให้บริการหรือ ปิดชั่วคราว บางร้านปิดป้าย เริ่มขายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563