นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดคุมเข้มการเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนทุกระบบหลังรัฐบาลประกาศผ่อนปรนให้ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกลับมาทำงานและเริ่มมีการเดินทางมากขึ้น โดยทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามประกาศและข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยจะต้องดำเนินการ ตรวจสอบ การเดินทาง ของ ประชาชน จำนวนที่เดินทางในความรับผิดชอบ ของ แต่ละหน่วยงานว่ามีจำนวน เท่าไหร่ ติดปัญหาในการ ปฎิบัติหรือไม่อย่างไรโดยให้ยึดมาตรการและมาตรฐานในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม social distancing ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้คงความถี่การทำความสะอาดตามเดิม

นอกจากนี้ ให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการตามมาตรการเคอร์ฟิวอย่างเข้มงวดทุกหน่วยงานจะต้องสรุปข้อมูลรายงานกระทรวงคมนาคมเป็นรายวัน