รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และการเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 รายชื่อ ที่ นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

เปิดเผยว่า ยินดีที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างแน่นอน แต่รายละเอียดการทำงาน นั้น ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน เพราะคำสั่งเพิ่งจะมี และติดช่วงวันหยุดยาว

ทั้งนี้ รศ.ดร.สมชาย ยังกล่าวถึง เรื่องสถานการณ์โควิดว่า การบริหารจัดการของภาครัฐในขณะนี้ถือว่าดี ที่ควบคุมการแพร่เชื้อได้ และสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนจะดีขึ้น เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวดลง แต่รัฐจะต้องรักษาสมดุล ให้ดีจะคลายมากไป เพื่อฟื้นเศรษฐกิจ มากก็ไม่ได้ เพราะหากเกิดระลอก2 เหมือนบางประเทศจะลำบาก และยุ่งกว่าเดิม

อีกทั้งยังมองว่าโรคโควิดนี้ยังต้องอยู่กับทั่วโลกอีกนานอย่างน้อย 1-2 ปี จนกว่าจะมีวัคซีน ดังนั้นการรับมือป้องกัน และการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ จะต้องทำควบคู่กันไป โดยเริ่มจากการลดความเดือดร้อนของประชาชนก่อน