นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าเงินเยียวยา 5,000 บาท ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง ได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 11 ล้านคน จากผู้ที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาจำนวน 16 ล้านคน เหลืออีก 5 ล้านคน อยู่ระหว่างการขอข้อมูลเพิ่มเติมและเป็นกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อตรวจสอบผู้ที่ขอทบทวนสิทธินั้น ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง

สำหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ที่หน้ากระทรวงการคลังนั้น ในวันอังคารที่ 5 พ.ค. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งให้ย้ายพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์ไปอยู่บริเวณใต้ทางด่วนริมคลองประปา ข้างกระทรวงการคลังแทน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวพื้นที่ไม่แออัด ร่มรื่น และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยจะมีการคัดกรอง และจัดระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม จริงๆ แล้วไม่อยากให้ประชาชนเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง ตนเข้าใจว่าประชาชนร้อนใจ จึงอยากเดินทางมา แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาททันที เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น แต่ยืนยันว่า ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอน