ทั้งนี้ ปัจจุบันยังคงมีคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านสายการบิน และอยู่ในสถานที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) รวม 2,786 ราย และยังอยู่ในสถานที่ควบคุมโรค 766 แห่งในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ( Local Quarantine ) จำนวน 6,069 ราย. ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เดินทางกลับที่มีความประสงค์เสียค่าใช้จ่ายเอง เข้าพักในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก ( Alternative State Quarantine )โดยความร่วมมือของภาคเอกชนภายใต้การกำกับของรัฐ เช่น รร. Qiu ร่วมกับ รพ.สุขุมวิท และ รร. Movenpick ร่วมกับ รพ.กรุงเทพ เพื่อเป็นทางเลือกจากสถานที่รัฐกำหนด

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ชัยชาญ ได้ย้ำข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยทุกเหล่าทัพร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง ตรวจคัดกรองและอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน รวมทั้งให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ให้คำแนะนำและกำกับการปฏิบัติของประชาชนในกิจกรรมต่างๆที่รัฐผ่อนปรน โดยให้อยู่ในความ ไม่ประมาทและเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนด พร้อมทั้งย้ำ ขอให้ประสานทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในชุมชนเขตเมืองและชนบทควบคู่กันไปอย่างใกล้ชิด