สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้าขจัดโควิด-19” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,126 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-1 พ.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนให้คะแนน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานช่วงโควิด-19 ระบาด คะแนนเต็ม 10 คะแนน ด้านความตั้งใจทุ่มเททำงานแก้ปัญหา 8.24 คะแนน, เกาะติดใส่ใจแก้ปัญหาวิกฤตโควิด 7.85 คะแนน แต่ด้านอื่น ๆ ผ่านแบบเฉียดฉิว คือ มาตรการต่าง ๆ ขณะแก้ปัญหา 5.29 คะแนน,การเยียวยาฟื้นฟูได้ 5.02 คะแนน, และการเตรียมการรับมือปัญหาได้ 5.01 คะแนน,

ส่วนผลงานของรัฐมนตรี ในการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนช่วงโควิด-19 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลดค่าไฟ ลดราคาน้ำมัน แจกแอลกอฮอล์ และอื่น ๆ ได้ร้อยละ 53.8 , นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แจกเงิน ลดภาษี และอื่น ๆ ได้ร้อยละ 51.2,พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลดค่าไฟ ช่วยค่าน้ำประปา และอื่น ๆ ได้ร้อยละ 43.3

นอกจากนี้ ยังพบว่า สิ่งที่คนไทยทำร่วมขจัดปัญหาโควิด-19 ได้ดีกว่าประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 77.8 ประชาชนทำตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ได้ดี, ร้อยละ 75.0 ประชาชนหัวใจคุณธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันเอง, ร้อยละ 69.4 คนไทยตื่นตัว ตระหนัก ป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ