นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์การควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 จากวันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ว่า น่าจะสามารถควบคุมได้ในระดับที่น่าพอใจ เพราะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ยกเว้นบางจังหวัดที่อาจจะยังมีตัวเลขสูงอยู่ และหากมาตรการทางด้านสาธารณะสุขควบคุมได้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐไม่ควรขี่ช้างจับตั๊กแตน เอา พ.ร.ก.ฉุกเฉินมาใช้กับการแพร่ระบาดโควิด-19

ส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐ จำนวน 5,000 บาท ที่ระบบฐานข้อมูลของรัฐสร้างปัญหาให้ประชาชน ส่งผลให้เกิดความสับสนของประชาชน ดังนั้นรัฐต้องรีบดำเนินการในการเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุด เพราะประชาชนกำลังเดือดร้อนมาก ประชาชนหลายล้านคนที่รอความหวังจากการเยียวยาของรัฐบาล

นอกจากนี้ กรณีที่กระทรวงแรงงานเตรียมนำกรณีการเยียวยาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในส่วนของประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมต้องใช้งบประมาณมากกว่า 2.3 แสนล้าน ในขณะที่สำนักงานประกันสังคมมีงบประมาณเพียง 1.6 แสนล้าน ดังนั้นต้องไปดึงเงินจากรัฐบาลมาเสริม หวั่นว่าจะเป็นปัญหาหากประกันสังคมเงินหมด กระทบกับผู้เอาประกันตนจำนวน 11 ล้านคน รัฐต้องชัดเจนว่าจะนำงบประมาณจากไหนมาเติมเงินให้ประกันสังคมเยียวยาประชาชน