นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เพื่อขอให้เร่งรัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบน้ำมันปาล์มที่ได้ทำสัญญาเอาไว้ที่เหลือจำนวน 39,780 ตัน ให้ครบถ้วน รวมทั้งเปิดรับซื้อส่วนที่เหลืออีกจำนวน 37,550 ตัน เพื่อให้ครบ 2 แสนตันตามมติ กนป. และในกรณีที่มีความจำเป็น ให้เตรียมพร้อม ในการที่จะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าในส่วนที่เป็นมติสำรองอีก 1 แสนตัน

นอกจากนี้ ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับกลุ่มโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ให้รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้น และได้หารือร่วมกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ให้จำหน่ายราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดให้สอดคล้องกับ ต้นทุนรับซื้อเดิมช่วงราคาต่ำ ทำให้ราคาผลปาล์มเมื่อวันที่ 18 เมษายน ได้มีการขยับสูงขึ้น 0.30 บาท/กก. จากสัปดาห์ก่อน อยู่ที่ 2.70 – 3.70 บาท/กก เป็น 3.00 – 3.70 บาท/กก

อย่างไรก็ตามแม้ราคาปาล์มลงมาต่ำกว่า กก. ละ 4 บาท ก็ยังมีนโยบายประกันรายได้ที่จะช่วยชดเชย ”ส่วนต่าง” ให้กับเกษตรกรอยู่ตามนโยบายรัฐบาลเช่นเดิม นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดและให้รายงานเป็นประจำทุกวัน