อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 07.58 น. มีดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 31.26 บาท ขายออก 32.11 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 35.35 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู่ที่ 40.80 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.57 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.30142 บาทต่อเยน