พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีที่กองทัพเรือ โดยกรมกำลังพลทหารเรือ ได้มีการสั่งการให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือดำเนินการตรวจแถวบัญชีพลในเวลา 13.00 น. นั้น เนื่องจากบังคับบัญชาได้มีนโยบาย นำขนบธรรมเนียมประเพณีชาวเรือที่ใช้ประจำในเรือหลวง มาร่วมใช้ในส่วนบัญชาการเพื่อเป็นการตรวจสอบจำนวนกำลังพล แจ้งคำสั่งการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานตรวจตราดูแลสุขภาพกำลังพลในระหว่างที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อ ไวรัส Covid-19 เป็นประจำทุกวัน ได้อีกทางหนึ่งด้วย

พร้อมกันนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่แต่ละหน่วยจะได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าว ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ รวมถึงให้กำลังพลในสังกัดได้ฝึกฝนระเบียบวินัยทางทหาร หรือออกกำลังกายด้วยท่าบริหารร่างกายแบบราชนาวี หรือแบบอื่นๆตามความเหมาะสม ในระยะห่างของแต่ละคนไม่น้อยกว่า 2 เมตร ตามหลัก Social Distance โดยกำหนดให้ใช้เวลาดำเนินการประมาณวันละ 15 นาที

จากนโยบายดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เวลาราชการห้วง 13.00 น. ของกองทัพเรือ มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นนี้ กองทัพเรือขอเรียนให้ทราบถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของผู้บังคับบัญชา ต่อการดำรงความพร้อมของกำลังพล พร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ถึงขีดสมรรถนะของกำลังพลทหารเรือทุกนายที่มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะปฏิบัติงานและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมๆกันไปได้ในภาวะที่เป็นสถานการณ์วิกฤติของชาติในขณะนี้ ตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์