นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยแจ้งว่าหลังจากมีปริมาณฝนตกในช่วงวันที่ 14-18 เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มรวม 7.12 ล้านลบ.ม. ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC ได้ในระดับหนึ่ง

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังมีความห่วงใยประชาชนอีกหลายจังหวัดที่ยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอื่นๆด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการประกาศภัยแล้งไป ทุกหน่วยงานต้องให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในพื้นที่EEC ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และ ชลบุรี เกี่ยวกับการใช้น้ำทั้งการอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม รวมไปถึงการท่องเที่ยว ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปดูแลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดลำปางนั้น ทางจังหวัดได้ร่วมกับกรมชลประทานบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยใช้น้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม และอ่างเก็บน้ำ แม่ฟ้า ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง 10 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 17-21 เมษายนนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 30 ตำบลใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันการสูบน้ำระหว่างทางทำให้มีปริมาณน้ำถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และกรมชลประทานยังร่วมกันสนับสนุนน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านอพยพจากการสร้างเขื่อน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ให้เพียงพอ