นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ว่า ทางหอการค้าไทย ได้ประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังส่งผลกับเศรษฐกิจทั่วโลกหลังจากมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องชะลอตัวโดย เฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 8-12 ล้านคน รายได้เหลือ 8 แสนล้านบาท จากที่คาดว่าจะมีรายได้ 1.3 ล้านล้านบาท ทำให้มีความเสี่ยงต่อการจ้างงานหายไป 10 ล้านตำแหน่ง เนื่องจากการปิดกิจการชั่วคราว จากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ การบริโภคการลงทุนที่ลดลง และการส่งออกในปีนี้ คาดว่าจะติดลบมากถึงร้อยละ 12

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ประเมินว่าจะติดลบอยู่ที่ร้อยละ 3.4 แต่อย่างไรก็ตามยังคงเชื่อว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะสามารถคลี่คลาย ได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ทำให้เศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะฟื้นตัวได้ร้อยละ 5.8

โดยเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น ถึงแม้ว่าในปีนี้จะขยายตัวติดลบ แต่เชื่อว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 หลังจาก วิกฤตโควิด-19 ในเอเชียเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น และมาตรการเยียวยาระยะที่ 3 ของรัฐบาล 1.9 ล้านล้านบาทถือว่าเป็นมาตรการที่สามารถประคองเศรษฐกิจให้สามารถรักษาระดับไว้ได้ เพราะหากไม่มีมาตรการเยียวยาดังกล่าว เศรษฐกิจของประเทศในปีนี้อาจติดลบสูงถึงร้อยละ 8.8