นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พบว่าความต้องการของตลาดกัมพูชาด้านการค้านั้น สินค้าที่มีโอกาสขยายตัวสูง ได้แก่ สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยทำการค้ากับกัมพูชาอยู่แล้ว และยังมีโอกาสในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าไทยเป็นที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวกัมพูชา รวมทั้งยังมีภาคบริการที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การนำนวัตกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชั่น มาใช้ในการสร้างระบบบริหารจัดการในโรงแรม สปา ร้านอาหาร ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการกัมพูชาด้วยเช่นกัน

และในด้านการลงทุน ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปสินค้าเกษตร วัสดุก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นสาขาการลงทุนที่มีศักยภาพ มีความต้องการสูง ผู้ประกอบการควรรักษาคุณภาพของสินค้า ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานการนำเข้าจากประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการลงทุน

อย่างไรก็ตาม กัมพูชาเป็นประเทศที่ได้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ สหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ หากผู้ประกอบการไทยสนใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชา และกัมพูชายังให้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนกับผู้ประกอบการชาวต่างชาติในการลงทุนในประเทศอีกด้วย ผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนในกัมพูชาต้องศึกษากฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนให้เข้าใจเพื่อโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ