ล่าสุด การเปิดลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินของธนาคารออมสินในวันที่ 2 ซึ่งจะมีทั้งการให้กู้สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก โดยไม่ต้องมีหลักประกัน และสำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงิน 50,000 บาท ซึ่งต้องมีหลักประกัน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ที่เริ่มให้เปิดเข้าลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.นั้น

ขณะนี้ยังพบปัญหาการใช้งาน แม้ธนาคารได้อำนวยความสะดวก เพิ่มเมนูสำหรับการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10,000 บาท / 50,000 บาท ไว้โดยเฉพาะ แต่ปรากฎว่าใช้ระยะเวลานานในการเข้าในระบบ ซึ่งถึงจะเข้าหน้าเว็บได้ แต่บางครั้งไม่สามารถเข้าไปทำเมนูอื่นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าการลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินกับธนาคารออมสินจะต้องทำผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th เท่านั้น