นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 ว่า จากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนคนละ 5,000 บาท โดยให้คนละ 3 เดือน คนที่ได้รับจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลวางไว้ ซึ่งหลังจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงวดแรกไปนั้น ก็เกิดปัญหาทันที เพราะมีพี่น้องประชาชนหลายคนที่ไม่ได้รับเงิน เนื่องจากระบบที่ตรวจสอบข้อมูลนั้นได้ทำงานผิดพลาด และขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแถลงข่าวยืนยันว่า ขณะนี้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาคนละ 5,000 ได้แค่ 1 เดือนก่อน ในส่วนที่เหลือต้องรอ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งจะมีกำหนดในการบังคับใช้อย่างเร็วที่สุดช่วงปลายเดือนเมษายนนั้น จึงขอนำเสนอแนวคิดในการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครั้งต่อไป โดยมองว่า รัฐบาลควรจ่ายเป็นครัวเรือน ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ครอบครัวละ 10,000 บาท โดยให้ครัวเรือนที่มีความต้องการลงทะเบียนผ่านระบบ รัฐบาลก็จ่ายเฉพาะครัวเรือนที่ลงทะเบียน คิดว่าถ้ารัฐบาลใช้วิธีการแบบนี้จะทำให้ประชาชนได้รับเงินทั่วถึงในทุกๆ ครัวเรือน

ทั้งนี้ อยากสอบถามเพิ่มเติมรัฐบาลในส่วนที่รัฐบาลจะออก พ.ร.ก.เงินกู้ ฯ นั้น รัฐบาลมีนโยบายจะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยประชาชนระดับรากหญ้า 600,000 ล้านบาท มีวิธีการอย่างไร ขณะเดียวกัน อยากฝากให้รัฐบาลให้เน้นย้ำไปถึงสถาบันการเงินทุกๆ สถาบัน ในกรณีที่ ครม. มีมติให้พักชำระหนี้แบบอัตโนมัติ 6 เดือน นั้นขณะนี้มีสถาบันทางการเงินบางสถาบัน ไม่ปฏิบัติตาม และยังมีเงื่อนไขอยู่บางประการกับลูกหนี้ ดังนั้น อยากให้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่านแบงค์ชาติอย่างชัดเจนว่า สถาบันการเงินทุกสถาบันต้องปฎิบัติตามด้วย