นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เลื่อนการออกรางวัลสลากฯ จากวันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 นั้น ธ.ก.ส. ขอยืนยันการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. ทุกชุด ยังคงเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เช่นเดิม ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ซื้อสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. มีโอกาสได้ใช้เงินรางวัลที่ได้รับจากการ ออกสลากในครั้งนี้ ส่วนในงวดต่อไปจะออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี โดยผู้ฝากสลากออมทรัพย์มีสิทธิ์ตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ได้เหมือนเดิม สำหรับผู้ถูกรางวัลสลากออมทรัพย์ที่ออกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยย้อนหลังให้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563