นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขพื้นฐานของประเทศ ขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ที่ทำให้เห็นสัญญาณการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ดีขึ้น คนไทยมาไกลและเสียสละในหลายๆเรื่อง เชื่อว่าจากนี้ไปประชาชนจะช่วยกันรักษาวินัยและให้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดกลับมาอีก

หลังจากนี้ไปรัฐบาลต้องเตรียมมาตรการในการทยอยปลดล็อคเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทสามารถดำเนินการได้บนพื้นฐานของการปฎิบัติตามมาตรการขั้นสูงเข้มข้นของการควบคุมโรค การทยอยปลดล็อคต้องมีมาตรการรองรับควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เสียไปในแต่ละวัน ทุกคนเดือดร้อน ถ้าไม่มีแผนรองรับในการทยอยปลดล็อค ปัญหาอาจขยายออกไปมากกว่าเดิม ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจวิกฤตมากกว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19