นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ว่า ตนเองได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันว่า ขณะนี้ราคาปาล์มทะลายดิบหรือปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ ลดต่ำลงจนเหลือเพียงราคากิโลกรัมละ 2.70 บาท เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมีรายได้ลดลง เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายผลปาล์มได้ เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ มองว่าราคาผลทะลายปาล์มควรอยู่ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4 บาท เนื่องจากสต๊อกน้ำมันของรัฐบาล ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 170,000 ตัน ซึ่งถือว่าไม่มาก ขณะเดียวกัน ราคาขายน้ำมันบี10 ก็ยังคงเท่าเดิม ส่วนราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดสำหรับบริโภคก็ขายอยู่ที่ขวดละ 42 บาท แสดงให้เห็นว่า ราคาจำหน่าย ประกอบกับความต้องการบริโภค น้ำมันไม่ได้ลดลง เพราะปัจจุบันคนอยู่บ้านมากขึ้น และไม่มีปาล์มน้ำมันเข้าประเทศเพราะ ขณะนี้ด่านชายแดนทางภาคใต้ได้ทำการปิดทุกด่าน แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมราคาปาล์มดิบจึงต่ำลง ซึ่งมองว่าเป็นราคาที่ไม่เป็นไปตามกลไกแบบที่ควรจะเป็น

ดังนั้น จึงอยากฝากให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย โดยหากราคาปาล์มน้ำมันขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 4 บาท รัฐบาลก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้กลไกประกันรายได้ รวมถึงไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องเงินทดแทนอย่างอื่น และไม่ต้องรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท จากรัฐบาลก็เป็นได้