นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า ทางภาครัฐได้รับฟังความคิดเห็นทั้งหมดของภาคเอกชนในวันนี้แล้ว ซึ่งหากส่วนใดดำเนินการได้ทันทีก็จะเร่งดำเนินการให้ เพื่อผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาที่น่าเป็นห่วงของภาคเอกชนในขณะนี้คือการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อของผู้ประกอบการ SMEs และแบ่งเบาภาระภาคเอกชนจากการจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังไม่มีงานเข้ามาโดยภาครัฐอาจช่วยจ่ายเงินเดือนแรงงานให้ร้อยละ 50 รวมทั้งประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลที่อยากให้อุดหนุนสินค้าไทยมากขึ้น และการขอเลื่อนสัญญาที่ติดขัดไม่สามารถส่งมอบงานได้ในช่วงโควิด-19 ระบาด จึงอยากให้เลื่อนออกไปเป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อไม่ให้ผิดสัญญาจ้าง