นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ปรับการให้บริการ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 กรมฯ จึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการให้บริการผู้ประกอบการไทย ทั้งในแง่การให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อให้ธุรกิจส่งออกของไทยสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีการเติบโตอย่างมากในช่วงเวลานี้ กรมฯจึงได้ริเริ่มการจัดรายการ “จับคู่ธุรกิจ ติดปีกการค้าออนไลน์” ซึ่งเป็นรายการที่ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย และขยายโอกาสธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น

โดยได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มพันธมิตรชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ Klangthai.com (ตลาดกัมพูชา), Amazon.com (ตลาดอเมริกา), Tmall (ตลาดจีน) และ BigBasket (ตลาดอินเดีย) ซึ่งจะมีข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาด และเทคนิคในการใช้ช่องทางออนไลน์ในการเจาะแต่ละตลาดเป้าหมาย

ซึ่งรายการ “จับคู่ธุรกิจ ติดปีกการค้าออนไลน์” มีกำหนดถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live : หน้าเพจ www.facebook.com/ThaiTradedotcom ทุกวันอังคารเวลา 13.00 น. โดยจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกในที่ 14 เมษายนนี้ เวลา 13.00 น เป็นต้นไป