วันที่​ 10​ เมษายน​ 2563 เวลา13.00​ น.​: นายรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภา​ และประธานนักศึกษาหลักสูตร พขส.รุ่นที่​ 2 สถาบันพระปกเกล้า นำคณะภาคเอกชน ผู้บริหาร บริษัท มารีอา โปรดักส์ จำกัด,บริษัท ปีวิเศษ จำกัด ไปมอบหน้ากากอนามัยแบบ 3D จำนวน 100 ชิ้น พร้อมทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์ และเอทิล แอลกอฮอล์ 75% สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แด่ผศ.อมรรัตน์ เสตสุวรรณ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบแทนคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุญ ม.นวิมินทราธิราช เพื่อให้นิสิตพยาบาลที่ต้องไปปฎิบัติหน้าที่ช่วยดูแลผู้ป่วย

และมอบหน้ากากอนามัยแบบ 3D จำนวน 200 ชิ้น พร้อมทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์ และเอทิล แอลกอฮอล์ 75% สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ให้แก่ พ.ต.อ.สืบสด สิงหเสนี เป็นตัวแทน ผบก.จร.รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในสังกัดไว้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัส “โควิด-19” ซึ่งจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มมากขึ้น

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​