ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยกรณีตรวจพบการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หลายจังหวัดทั่วประเทศว่า ในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่ง รมว.พม. ก็ได้รับการร้องเรียนเช่นกันว่า มีการเบิกงบประมาณที่ไม่ชอบมาพากล โดยมีการส่งคำร้องเรียนไปที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2560 และ สตง. ได้ส่งเรื่องมายัง พม. เพื่อขอให้ตรวจสอบ ซึ่งตนได้สั่งการให้มีการสอบสวนและมีการรายงานว่า มีมูล จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขั้นต้นขึ้นมา โดยรองปลัด พม. เป็นประธาน ซึ่งจากรายงานระบุว่า มีผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้อง

ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นระดับไหน พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า เป็นปลัดกระทรวงคนปัจจุบัน และหลังจากที่ตนพ้นจากตำแหน่งรมว.การพัฒนาสังคมฯมา ก็มีรมว.การพัฒนาสังคมฯ คนปัจจุบันมาดำเนินการต่อ

“เรื่องนี้ไม่ต้องห่วง รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญอยู่แล้ว เรื่องทุจริตใครก็ช่วยไม่ได้ เมื่อเจอก็ต้องดำเนินการ  สำหรับผมถ้าเจอต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด และการที่นายกรัฐมนตรีใช้คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีโยกย้ายปลัด และรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มาประจำสำนักนายกฯก่อนนั้น ผมเห็นด้วย” พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

เมื่อถามว่าในที่ประชุมครม.วันนี้หากนายกรัฐมนตรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะอดีตรมว.การพัฒนาสังคมฯพล.ต.อ.อดุลย์ตอบว่า ไม่เป็นไร เพราะที่ผ่านมาก็รายงานมาตลอด.