อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันศุกร์ที่ 10 เม.ย.2563 เมื่อเวลา 08.01 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 31.48 บาท ขายออก 32.41 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 35.61 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 40.73 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.62 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.30125 บาทต่อเยน