วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ/ผอ.ศอ.จอส.อ./ประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19 ) ระดับอำเภอบางกรวย

พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายก ทต.ปลายบาง รองนายก ฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมดำเนินการล้างทำความสะอาด ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด – 19 และมอบหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชน ดังนี้

1.หมู่บ้านนิธิภูมิ

2.หมู่บ้านดรีมวิล์ล1

3.หมู่บ้านดรีมวิล์ล2

4.หมู่บ้านดรีมวิล์ล3

5.หมู่บ้านดรีมดีลักษ์

6.หมู่บ้านรติรมย์2

7.หมู่บ้านนติรมย์พาร์ค

8.หมู่บ้านกรุงนนท์

9.หมู่บ้านรติรมย์เพลส

10.หมู่บ้านดรีมทาวน์

11.หมู่บ้านรติรมย์3

12.หมู่บ้านวิลเลล ไลท์

13.หมู่บ้านดรีมโฮม

14.หมู่บ้านอาภา3

เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกัน ทำทุกข์ของประชาชนให้น้อยลง สุขมากขึ้น มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป

พร้อมทั้ง ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนให้กวดขันเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มากขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ รวมทั้งขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานมาทำงานจากที่บ้านแทน(Work from Home) เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด -19