วันที่​ 9 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลตำรวจ​ : นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์​ เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์​ พร้อม​ด้วย​ นายอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร ประธานฝ่ายสาราณียกร,รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ และพล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผบช.สง.ก.ตร./นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้ร่วมกันมอบหุ่นยนต์สื่อสารทางไกล (Telepresent) จำนวน 15 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท​ โดยมี พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์​ (สบ.8) รพ.ตร.,พล.ต.ต.สุเทพ พัชรตระกูล นายแพทย์​ (สบ.7) รพ.ตร.พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ พยาบาล ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุและหอผู้ป่วยอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 10 โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลตำรวจขอขอบคุณพล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ และตัวแทนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ ที่มอบความห่วงใยให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเป็นกำลังใจในวิกฤติโควิด (COVID-19) ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

Cr.ศูนย์ประชาสัมพันธ์​ โรงพยาบาลตำรวจ​ โทร.02-2076186 “ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​