ร.อ.ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ประธานกรรมการบริหาร​ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท​ สหมงคลประกันภัย จำกัด​ (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนงานของบริษัทฯ ในช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด COVID-19​ ว่า

บริษัท​ สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) สวนกระแสจากภัยพิบัติครั้งนี้โดยการสั่งปรับเงินเดือนให้พนักงานทุกคนในบริษัท อีกคนละ 5% เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของพนักงานที่จะช่วยกันผลักดันผลงานของบริษัทให้ไปสู่เป้าหมายในปีนี้ตามนโยบายของผู้บริหารได้ โดยกำหนดให้เริ่มนโยบาย​ “เราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤต COVID-19​” โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่​ 1 เมษายน 2563 ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับอัตราเงินเดือนเงินเพิ่มขึ้น ตามที่แจ้งทุกคน

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​