SVL Group ส่งมอบน้ำดื่ม กว่า 1,000 ขวด สนับสนุนภาครัฐในการปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจคัดกรองด่านชุมชน 12 จุด ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน รับมอบน้ำดื่มจากกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group โดยนางสาววันวิสาห์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับท่านนายอำเภอ เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าที่หน้าผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนจุดตรวจคัดกรองด่านชุมชน 12 จุด ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ที่การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ