นายสุพพัต อ่องแสงคุณ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การปฏิบัติการกรณีสินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัยได้เพิ่มอีก 3 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 1 ราย เป็นการล่อซื้อและจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ พบจำหน่ายหน้ากากอนามัย กล่องละ 50 ชิ้น ราคากล่องละ 770 บาท รวม 20,000 ชิ้น แจ้งข้อหากระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาควบคุม และจำหน่ายแพงเกินราคาสมควร

ส่วนในต่างจังหวัดจับกุมได้เพิ่ม 2 ราย ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย โดยการล่อซื้อและจับกุม เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในราคาชิ้นละ 20 บาท จำนวน 122 ชิ้น จึงแจ้งข้อหากระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินราคาสมควร และจังหวัดอุทัยธานี 1 ราย เป็นร้านค้าทั่วไปพบจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในราคาชิ้นละ 20 บาท แจ้งข้อหากระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาและจำหน่ายเกินราคาควบคุม

โดยสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 276 ราย แยกเป็นกรุงเทพฯ 136 ราย และต่างจังหวัด 140 ราย

ทั้งนี้ โทษที่ผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ข้อหาขายเกินราคาควบคุม มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อหาไม่แจ้งต้นทุนราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต ปริมาณคงเหลือ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ข้อหาขายแพงเกินสมควร มีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ