อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพุธที่ 8 เม.ย.63 เมื่อเวลา 08.02 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 31.60 บาท ขายออก 32.54 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 35.59 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 40.48 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.62 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.30342 บาทต่อเยน